Μέσα από το χωριό περνάει ένα ποτάμι. Ένας θρύλος του χωριού θέλει στο ποτάμι αυτό, το βράδυ να βγαίνουν φαντάσματα που τραγουδούν. Λέγεται ότι ήταν αυτοί που είχαν πεθάνει, οι χωριανοί, και το βράδυ τραγουδούσαν. Ένα βράδυ μάλιστα που γύριζα από το σχολείο, άκουσα και εγώ το τραγούδι τους.