Η αγιότητα ενός ανθρώπου δεν βγαίνει μέσα από μια οδό, δηλαδή από το ράσο, αλλά από τη ψυχή εκείνη που αγαπάει τον Θεό και είναι φορέας των εντολών Του. Γιατί ο Θεός δεν επηρεάζεται από το ενδύματα, αλλά βλέπει την καρδιά μας.   Άλλωστε αν προσέξει κανείς στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας θα διαπ...