Η Αγία Παρασκευή βρίσκεται στο Δήμο Αράχθου. Είναι ένα χωριό με πληθυσμό 700 κατοίκους περίπου. Οι κάτοικοί της ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία καθώς και με την γεωργία και παράγουν βαμβάκι και ελαιόλαδο, αλλά και με το μάζεμα πορτ...