Στις Σκοτούσες τις Θεσσαλίας υπάρχει μία πηγούλα, που αν βάλει κάποιος μέσα ξύλο που δεν έχει διαλυθεί αλλά απλώς σχιστεί, τότε ενώνεται πάλι