σ.σ. Περάσανε και από εδώ οι "ινδοευρωπαίοι".. Και προϊστορικά σιτοβολώνας η Θεσσαλία Μοτό: Τα κτήματά τους είναι γεμάτα από κοπάδια με πρόβατα και ίππους, ενώ εκατοντάδες δούλοι τα υπηρετούν. Στη Θεσσαλία αναπτύχθηκε ένας από τους αρχαιότερους πολιτισμούς της Ευρώπης. Εργαλεία της Παλαιολι...