Βρέθηκαν 2000 σπόροι σίτου που χρονολογήθηκαν το 7000 π.Χ