Σύμφωνα μὲ μιὰ παράδοση, κτήτορας τοῦ μοναστηριοῦ ἦταν ἔνας ἱερομόναχος ποὺ τοὺ τελείωσαν τὰ χρήματα καὶ οἱ κτίστες ἤθελαν νὰ φύγουν ἀφήνοντας τὴ δουλειὰ στὴ μέση. Τὴν τελευταία ὄμως νύχτα ἔνα μαστορόπουλο εἴδε σὲ ὄνειρο τὴν Παναγία ποὺ τοὺ ὑπέδειξε νὰ σκάψει στὸ διπλανὸ βράχο, ὅπου καὶ βρέθηκαν ...