Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη στα ορυχεία της ΔΕΗ, στο πλαίσιο σωστικών ανασκαφών που διενεργεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ν. Κοζάνης για την επέκταση του λιγνιτωρυχείου Καρδιάς στην Ποντοκώμη και για την επέκταση του Κυρίου Πεδίου της ΔΕΗ στην Μαυροπηγή. Συγκεκρ...