Είμαι η πρεσβυτέρα Βάια Μάστορα. Ο γιος μου έπαθε μόλυνση στο πρόσωπο, είχε δύο χρόνια που τον πείραζαν τα σπυριά, αλλά κατά τον Ιούλιο πρήστηκε πολύ, έγινε το κεφάλι του άλλο τόσο και το πρόσωπό του δεν γνωρίζονταν Όταν μου το είπε το παιδί μου από στο τηλέφωνο από τη Ρόδο - εκεί σπουδάζει - τα ...