23-8-2001, Βογατσικό «Εδώ και δύο χρόνια βασανίζομαι από ένα σπάνιο είδος καρκίνου. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα. Όταν ήλθε στην Καστοριά η Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου, μου έφερε η κόρη μου την εικονίτσα που μοιράζετε και την κορδέλα. Μόλις μπήκαν μέσα στο δωμάτιο, παρόλο που ήμουν 2,5 ...