Το καλοκαίρι του 1974, εξαιτίας της τουρκικής εισβολής στη Κύπρο, έγινε επιστράτευση. Παρουσιάστηκα κάπου μεταξύ της Λαμίας και της Λάρισας, σε μία στρατιωτική μονάδα εξακοσίων περίπου ανδρών που δημιουργήθηκε από το μηδέν και αποτελείτο μόνο από επιστράτους και μερικούς μόνιμους αξιωματικούς. Ήτ...