Στην κορυφή του Όρλιακα (βουνό της Πίνδου, ύψους 1.453 μέτρων ) και πάνω από το χωριό Σπήλαιο, σχηματίζεται σε μία από τις κορυφές του Βουνού, μία μορφή  ενός γενειοφόρου ανδρός. Πολλοί υποστηρίζουν την προσομοιάζουν με την μορφή του Διός, άλλοι με την μορφή του του «Ποσειδώνα», θεού της Θάλασσας...