Ένας θρύλος αναφέρει πως κάποιος έλληνας λοχαγός, σύμμαχος των Τούρκων, ερχόταν μαζί τους στο Μέγαρο με σκοπό να το κάψουν .Πριν μπουν στο χωριό παρουσιάστηκε στο λοχαγό όραμα ο άγιος Αθανάσιος, υπενθυμίζοντάς του την ελληνική του καταγωγή. Ο λοχαγός αποφάσισε να μην καεί το Μέγαρο και σε εκείνη ...