Την Τετάρτη 30 Ιουλίου κάποιος αγρότης πηγαίνοντας να ποτίσει τα καλαμπόκια του ,παρατήρησε στον ουρανό ένα σκοτεινό αντικείμενο. Δεν έδωσε σημασία και συνέχισε τη δουλειά του. Αυτό όμως κατέβηκε πιο χαμηλά κι έφτασε σε μια απόσταση στα 300 μέτρα από αυτόν. Τότε γύρισε και το παρατήρησε καλύτερα....