Πριν 5 χρόνια στη Χαλκιδική (Κασσάνδρα), μαζί με άλλα δύο άτομα είδα τρία λευκά φώτα που σχηματίζανε ένα τρίγωνο. Στην αρχή επειδή ήταν πολύ ψηλά φανταστήκαμε ότι θα ήταν αεροπλάνα και συνεχίσαμε την παρατήρηση τους. Ξαφνικά τα φώτα βρέθηκαν σε μηδέν χρόνο σε εντελώς διαφορετικό σημείο του ο...