Την παρακάτω ιστορία μας τη διηγήθηκε ο μπαρμπα-Ξενοφών Βατάλης και, η γυναίκα του η κυρά Μαρία· Ήταν τότε που τον επισκεφτήκαμε για να παρουσιάσουμε "ΤΟ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ", Στις δυο επισκέψεις μας πέρα απ' αυτά που τον ρωτήσαμε και αφορούσαν τη μουσική του καριέρα, μας διηγήθηκε και διάφορες ιστορί...