Μία άλλη σημαντική θέαση ΑΤΙΑ έγινε το 1988. Τον Αύγουστο ένα ζευγάρι που ταξίδευε με αυτοκίνητο από τη Θεσσαλονίκη προς τη Χαλκιδική, παρατήρησε στον ουρανό ένα φωτεινό αντικείμενο που άλλαζε συνεχώς χρώματα και κινιόταν αθόρυβα. Ξαφνικά το είδαν να κάνει βουτιά. Ακολούθησαν τη πορεία του και το...