Είμουνα σε εξερευνητική αποστολή στα «Τέμπη του Αγγίτη» όταν μου συνέβει το παρακάτω περιστατικό. Από το βιβλίο του Γιώργου Βογιατζή, «Βραχογραφίες του Παγγαίου» πήρα την πληροφορία ότι στο Φαράγγι του Αγγίτη, στην αρχή του, στο χωριό Συμβολή υπάρχουν προϊστορικές βραχογραφίες διάφορης θεματολο...