Ακόμη θυμήθηκα και το ανεξήγητο γεωλογικό φαινόμενο. Είναι η εμφάνιση νερού, στο μέσον της κορυφής του, που δεν εξαφανίζεται ακόμη και κατά την περίοδο της μεγάλης ξηρασίας του καλοκαιριού. Η στάθμη του νερού παραμένει σταθερή σ' όλες τις εποχές του έτους.Ίσως η παρουσία ειδικού Υδρογεωλόγου θα μ...