Ήμουν έξω από την Κορμίστα συγκεκριμένα, σε απόλυτη ησυχία, και είχε κατεύθυνση από ΒΔ προς ΝΑ. Δηλαδή όπως το έβλεπα εγώ , από Δράμα προς Παγγαίο. Είχε δύο φώτα, ένα μπροστά και ένα πίσω και λίγο πιο χαμηλά από το εμπρός. Πήγαινε χαμηλά για και πάρα πολύ αργά για αεροπλάνο, άρα δεν ήταν. Εκτός α...