Κρίνος επί σταυρού στο θόλο της Επιδαύρου. Και αυτό το έκλεψαν;