Πολύ πιο πάνω από τα Διπόταμα, μεταξύ του μονοπατιού που κατεβαίνει στον καταρράκτη του Λεπίδα και στη βρύση 600 μέτρα πιο πάνω