Αδυναμία των κινητών τηλεφώνων να εντοπίσουν σήμα στη περιοχή της Επιδαύρου, παρά την τοποθέτηση ισχυρών κεραιών στη περιοχή!