Σε βρετανικό περιοδικό δημοσιεύτηκε μελέτη δύο ερασιτεχνών ερευνητών οι οποίοι ανακάλυψαν στο Μέρρυβαίηλ (περιοχη Ναρμούρ) ένα νεκροταφείο στο οποίο η αρχιτεκτονική των τάφων είναι ίδια με την αρχιτεκτονική των τάφων της Ελλάδος κατά την ίδια χρονική περίοδο. Οι σπουδαιότεροι εξ΄αυτών ανάγονται στο 1800 π.Χ. και έχουν Μινωική και Μυκηναϊκή επίδραση.