Εκπαιδεύτηκε από τον Χείρωνα και έγινε άριστος εποποιός και πανέξυπνος φιλόσοφος και επινόησε και πολλά των γραμμάτων : το Π, Φ και Χ ή το Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ. Και ο Οδυσσέας του έλεγε κοροϊδευτικά να μην καυχάται επειδή ανακάλυψε το Υ διότι σχηματόζουν αυτο το γράμμα και οι γερανοί όταν πετούν. Και γι' αυτό ονόμαζαν τους γερανούς όρνεα του Παλαμήδη.