Οι κάτοικοι έλεγαν πως οι λίθοι που έμειναν εκεί σε μία χαράδρα και ευωδίαζαν έμειναν εκ του πήλού εκείνου εκ του οποίου κατασκεύασε ο Προμηθεας τον άνθρωπο