Κοντά στο Tepic, Sefior de Valda το 1938 βρέθηκε μια σειρά από πανάρχαιες τούμπες στις οποίες βρέθηκαν επτά σκελετοί ανδρών και γυναικών κάτω από λεπτές πλάκες βράχου γαλαζωπού χρώματος. Οι σκελετοί είχαν όλοι ύψος 7-8 πόδια. Δεν βρέθηκε κανένα ίχνος μεταλλεύματος. σε αυτούς τους τάφους. Βρέθηκαν μόνο κομάτια από αγγεία και μπωλ διακοσμημένα με τον Ελληνικό Μαίανδρο σε μπλε και κόκκινες γραμμές. Ο Senor de Valda πήρε ένα πόδι και ένα χέρι από κάθε σκελετό και τα παρουσίασε στο Dean Cummings of Arizona University.