Στο Γιουκατάν, γνωστό στους αρχαιολόγους έει βρεθεί ένα σημαντικό μνημείο προς τιμη του Quetzalcoatl. Απεικονίζται, στο βράχο, σας άτλας να κρατάει τη γη.