Τα χερουβείμ μυστικως εικονίζονται

Παλαιο τρικερι Μαγνησίας