Αυτή η εικόνα είναι από την ευρύτερη περιοχή τού Ναυπλίου καί απεικονίζει ένα λευκό αντικείμενο, η λήψη έχει γίνει από γνωστό μου άτομο, και σύμφωνα με τήν μαρτυρία του δεν έμοιαζε για αεροσκάφος δεν είχε πτερύγια, δεν είχε θόρυβο, ούτε εκπομπή καυσαερίων.
Αργολίδα Ναύπλιο 17/03/2021