Γράφει ο Ιωάννης Ασλανίδης

 

Στους πρόποδες του υψώματος αδελφών Ζαχαροπούλου (Κορύλοβο), σ’ ένα υπέροχο φυσικό τοπίο με πεύκα και αγριολούλουδα, βορείως της πόλεως Δράμας και βορείως του Στρατοπέδου της Ε! ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ, έχει ανεγερθεί από τους Καταδρομείς της Μοίρας ένα πολύ όμορφο εκκλησάκι, αφιερωμένο στην Αγία Βαρβάρα, που είναι και πολιούχος της Πόλεως Δράμας. Ο επισκέπτης της Εκκλησίας αυτής, στο αντίκρισμα της, μέσα στο ειδυλλιακό τοπίο που την περιβάλλει, νοιώθει δέος και όταν μάθει και το ιστορικό της ανεγέρσεώς της, τότε καταλαβαίνει ότι, είμαστε τόσο χριστιανοί όσο ακριβώς φαίνεται στην καθημερινή μας ζωή, είμαστε τόσο άνθρωποι, όσο στέρεα βαδίζουμε, εδώ στη γη, στον δρόμο του Θεού.

 

Ιστορικό Ανεγέρσεως του Ναϊδίου

- Ο χώρος που ανεγέρθη το Ναΐδιον της Αγ. Βαρβάρας ήταν την εποχή εκείνη, υπαίθριες αποθήκες Πυρομαχικών της Ε! Μ.Κ. και εφυλάσσοντο από τους Καταδρομείς της Μοίρας.

 

- Την 23.45 ώρας στις 3 Δεκ. 1978 ημέρα Κυριακή παραμονή της Αγ. Βαρβάρας, πολιούχου και θαυματουργού της πόλεως Δράμας, ο τότε ΚΔ Γάτσιος Σωτήριος του 83 Λόχου της Ε! Μ.Κ., ήταν σκοπός στην Α (ΒΔ) Σκοπιά του περιφραγμένου χώρου των Πυρομαχικών. Σημειωτέων! ο Διοικητής του 83 Λόχου τότε Υπολοχαγός Φράγκος Φραγκούλης, έδωσε εντολή στους καταδρομείς του Λόχου του μεταξύ άλλων να αποστηθίσουν την Προσευχή των Ενόπλων Δυνάμεων, ιδιαίτερα στον ως άνω Καταδρομέα, διότι επέκειτο η Διοικητική επιθεώρηση του Στρατηγού Διοικητού της ΙΙΙ Μ.Ε.Δ. στις 18 Δεκεμβρίου 1978. Κατόπιν τούτου ο (ΚΔ) Γάτσιος Σωτήριος προσεπάθει να απομνημονεύσει την προσευχή την ως άνω ώραν και κατά διάρκεια που ήτο σκοπός, εις μάτην όμως. Σε κάποια στιγμή το κατόρθωσε και άρχισε να την λέει την προσευχή από στήθους, τότε ακούει μια γυναικεία φωνή να του λέει: «Μπράβο, μπράβο παιδί μου», και το γυναικείο όραμα σιγά-σιγά χάνεται από τα μάτια του Καταδρομέα. Για τον (ΚΔ) Γάτσιο Σωτήριο δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι ήταν η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ λόγω της εορτής της.

 

Την επομένη αναφέρει ο Καταδρομέας το γεγονός στον Διοικητή του Λόχου Υπολοχαγό Φράγκο Φραγκούλη, ο οποίος ακολούθως επαρουσιάσθη μετά του Καταδρομέως στον Διοικητή της Ε! Μ.Κ. που ήτο η ταπεινότης μου. Εκεί στο Γραφείο μου, ο Καταδρομέας μας ανέφερε, μέσα σε κλίμα γενικής συγκίνησης, το περιστατικό της εμφάνισης του ΟΡΑΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ.

 

Κατόπιν των ανωτέρω η Διοίκηση της Ε! Μ.Κ. αποφασίζει, ο 83 ΛΟΚ της Μοίρας να κτίσει στο σημείο που παρουσιάστηκε, κατά την υπόδειξη του Καταδρομέα Γάτσιο, το Όραμα της Αγίας Βαρβάρας, ένα εικονοστάσι αφιερωμένο στην Αγία.

 

Το περιστατικό γράφτηκε στην Η.Δ. της Μοίρας και πλαστικοποιημένο το ιστορικό τοποθετήθηκε στο εικονοστάσι, που μετά από λίγο καιρό έκτισαν οι Καταδρομείς του 83 ΛΟΚ της Ε! Μ.Κ.

 

Τα χρόνια περνούσαν, αλλά το περιστατικό έμενε ζωντανό στις μνήμες του Προσωπικού των τότε υπηρετούντων στελεχών της Ε! Μ.Κ., με την ελπίδα κάποτε, στην θέση του εικονοστασίου, ν’ ανεγερθεί ένας μικρός απέριττος ναός, αφιερωμένος στην Αγία Βαρβάρα.