Βάση αναφορών

Η αιώρηση του Παίσιου

'Από ήμερολογιακες σημειώσεις ένός Ιερομονάχου, σί όποίες άναφερονται στίς έμπειρίες του άπό τόν π. Παϊσιο, άποσπώ ένα τμήμα πού παρουσιάζει ιδιαίτερο ένδιαφερον:«'Ο Γέροντας μού πρότεινε αύριο πού είναι τού 'Αγίου Χαραλάμπους νά πάω νά λειτουργήσω στό κελί του. `Η χαρά μου δέν περιγραφόταν. Συνε...
Περισσότερα >>

Τους S-400 τους δίνεις όμως Βλαδίμηρε

«Έχουμε μεγάλη εκτίμηση για την Ελλάδα γενικά και το Άθως ειδικότερα. Και ενώ η Ρωσία είναι η μεγαλύτερη Ορθόδοξη χώρα, η Ελλάδα και το Άθως είναι οι πηγές της. Το ενθυμούμεθα και το εκτιμούμε».   Βλαδίμηρος Πούτιν, πρόεδρος της Ρωσίας 12/9/2005
Περισσότερα >>

Πήγαινε να ψάλλεις στο Πανηγύρι μου! Και μην προσβάλλεις τη Γιορτή μου με τον εγωισμό σου!…»

Ο μακαριστός γιατρός του Αγίου Πορφυρίου, ο καρδιολόγος Γεώργιος Παπαζάχος (1935–2001), μας διασώζει ένα συγκινητικό περιστατικό που έζησε στο Άγιον Όρος.   Διηγείται ο ίδιος:   «Κατηφορίσαμε με τον π. Ιωσήφ για τον ασθενή μου. Η καλύβα του γερο-Χρυσόστομου είναι σε απότομο και κακοτράχαλο ση...
Περισσότερα >>

Εμφάνιση του Χριστού σαν φτωχού ανθρώπου

Μού είχε διηγηθή ϋ Γερο - Σάββας, δ Φιλοθείτης, ότι μέ τήν μεγάλη πείνα τού 1917 οι Ίβηρίτες, βλέποντας τίς υποθήκες τής Μονής νά άδειάζουν, είχαν έλαττώσει τήν φιλοξενία. Μάλιστα, ένας Προϊστάμενος τσιγκούνης έπέμενε, καί τήν έκοψαν τελείως. 'Επόμενο ήταν καί ο Χριστός νά σταματήση κάθε ευλογία ...
Περισσότερα >>

Ο Οσιομάρτυρας Δαμιανός θεραπεύει μοναχό

Επί Σωφρονίου Καθηγουμένον τής Μονής Έσφιγμένου είχε άρρωστήσει ένας νεαρός Μοναχός, ο όποίος έχασε τήν υπομονή του καί συνέχεια ζητούσε εύλογία άπό τόν `Ηγούμενο νά πάη στόν κόσμο, γιά νά θεραπευθή. 'Ο Γέροντας τού έδωσε εϋλογία, γιά νά τόν άναπαύση, άλλά, έπειδή ήταν νέος, έκανε πολλή προσευχή,...
Περισσότερα >>

Η προστασία της Παναγίας

Kάποτε, o Γερο - Οεοφύλακτος τής Νέας Σκήτης, όταν ήταν αρχάριος, πονούσε πολύ καί έκλαιγε άπό τούς φρικτούς πόνους άπαρηγόρητα. Τότε, ακούει ξαφνικά φωνή άπό τήν ΕΙκόνα τής Παναγίας νά τού λέη: -Ti κλαίς; Τi φοβάσαι; Σ' αφήνω έγώ; Πράγματι, δέν τόν άφησε ή Παναγία ποτέ, άλλά σάν καλή Μητέρα τόν ...
Περισσότερα >>

Ο μοναχός και το δαιμόνιο

'Εκτός άπό τό διορατικό χάρισμα, πού είχε λάβει άπό τόν Θεό, είχε καί τό χάρισμα νά βγάζη τά δαιμόνια από τά πλάσματα τού Θεού. Δέν μπορώ νά ξεχάσω μιά περίπτωση, πού είδα μέ τά μάτια μου, μέ έναν άνθρωπο πού είχε φοβερό δαιμόνιο. Τόν είχαν φέρει στον Γέροντα δεμένο μέ άλυσίδες καί τόν άφησαν στό...
Περισσότερα >>

Το περιστατικό με τα πουλιά

Κάποτε, λοιπόν, ό εύλαβέστατος Γερο - 'Ιωάσαφ άπό τόν 'Αγιογραφικό Οίκο των 1ωασαφαίων,  Παππούς, είχε φιλοξενήσει μερικούς λαϊκούς μέ τήν 'Αβραμιαία του φιλοξενία, άλλά έκείνοι, δυστυχώς, ένώ καλοπέρασαν, σκανδαλίστηκαν μετά, γιατί νόμιζαν ότι καλοπερνούν οί Καλόγεροι - ένώ έκείνος ζούσε καλογερ...
Περισσότερα >>

Θαυμαστή ιστορία με το λάχανο

Κάποτε, είχε στείλει τόν άρχάριο τότε υποτακτικό του Πατέρα Τρύφωνα σέ μιά Μονή, γιά νά δώση τό έργόχειρο τους καί νά περάση καί άπό τόν κηπουρό τής Μονής νά τού δώση μιά κουτάλα καί νά τού ζητήση ένα λάχανο. 'Ο κηπουρός όμως, έπειδή ήταν πολύ θυμωμένος, - κάτι είχε - τού πέταξε ένα κοτσάνι άπό λ...
Περισσότερα >>

Login

Η εγγραφή ενός νέου χρήστη στην ιστοσελιδα μας είναι εντελώς δωρεάν και προσφέρει την δυνατότητα καταχώρισης αναφοράς.
Μπορείτε και έσεις να καταχωρίσετε κάποιο "παράξενο" φαινόμενο που έχετε δεί ή έχετε ακούσει.