Απόρρητο έγγραφο των ΗΠΑ για χρηματοδοτήσεις Ελλήνων πρωθυπουργών.