"Ακόμη είναι αναγκαίο, τα άτομα να έχουν ίση ταχύτητα όταν μετακινούνται δια μέσου του κενού, εφ' όσον τίποτα δεν αντιστέκεται. Γιατί όυτε τα βαριά θα κινηθούν γρηγορώτερα των μικρών και των ελαφρών, όταν τίποτα δεν συναντούν αυτά, ούτε τα μικρά των μεγάλων, όσο και αν έχουν σύμμετρο πέρασμα, όταν και σε εκείνα δεν αντιστέκεται κανένα εμπόδιο" (Επίκουρος προσ Ηρόδοτον 61).