Στην τοποθεσία Μούρισμα το ακρωτήριο παρουσιάζει την μορφή ενός ανδρός απέναντι από την Ανάφη