Το σχήμα του νησιού παρουσιάζει γυναικεία μορφή (γείρτε δεξιά το κεφάλι)