Πήλινη κόλουρη πυραμίς με οπλή στη κορυφή. Στις 4 πλευρές της υπάρχουν εγχάρακτα "γράμματα". Προφανώς σχετικά με αφιέρωση ή περιγραφή του τοποθετούμενου στην οπη ειδωλίου (περιοχή Σοφάδων 3500 π.Χ.)