Σε χωρίο της Νομής Τρικάλων εμφανίζεται ένα άσπρο σκυλί με δύο κεφάλια την νύχτα. Πολλοί αγρότες το έχουν δει το βράδυ και λαχταρισμένοι ακόμη τρέχουν...