Γιὰ τὴν γωνία μοιρῶν τῶν τριῶν πυραμίδων τῆς Γκίζας στὴν Αἴγυπτο, οἱ ἐπιστήμονες λένε ὅτι εἶναι ἴδια ἀκριβῶς μὲ τὴν γωνία ποὺ ἔχουν καὶ τὰ τρία ἄσρα τῆς ζώνης τοῦ Ὀρίωνος στὸν οὐρανό. Αὐτὲς ὀνομάζονται «Τρεῖς Βασιλεῖες».

https://filonoi.files.wordpress.com/2014/06/cebfe1bcb1-cf84cf81ceb5e1bf96cf82-cf80cf85cf81ceb1cebcceafceb4ceb5cf82-cf84cebfe1bfa6-e1bd80cebbcf8dcebccf80cebfcf85.jpg?w=600&h=383


Ἀπὸ τὰ τρία αὐτὰ ἄστρα, τὰ δύο εἶναι σὲ εὐθεῖα γραμμὴ καὶ τὸ τρίτο ἀπέχει 27 μοῖρες. Ἀκριβῶς τὴν ἴδια γωνία μοιρῶν, ἀλλὰ καὶ τὴν πλήρη ταύτιση μὲ τὰ τρία ἄστρα τοῦ Ὀρίωνος, ἔχουν καὶ οἱ τρεῖς πυραμίδες τοῦ Ὀλύμπου. Καὶ ἔδω ἔρχονται οἱ ἰστορίες καὶ οἱ μῦθοι, γιὰ τὸ κατὰ πόσο εἶναι φυσικὲς ἤ…. τεχνητές, οἱ πυραμίδες τοῦ Ὀλύμπου.

Δαρίβας Παναγιώτης

Το διαβάσαμε από το: Οἱ τρεῖς πυραμίδες τοῦ Ὀλύμπου. http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2015/06/blog-post_7851.html#ixzz3dbqtLPBm