Από τις πληροφορίες του Ηροδότου διαφαίνεται ότι οι Λογάδες (Σημ. Aragorn : Ο λόχος των 300 σωματοφυλάκων του Λεωνίδα) συνοδεύονται κατά παράδοση και από οιωνοσκόπο, που στην περίπτωση αυτή είναι ο οιωνοσκόπος και ιατρός της αδελφότητος των Μελαμποδιδών, Μεγιστίας ο Ακαρνάν. Ο Μεγιστίας κατά τη διάρκεια της ιεροσκοπίας (θυσία οικόσιτου ζώου και μελέτη των σπλάγχνων του) πριν από τη τρίτη σύγκρουση προβλέπει πως πρόκειται για την τελική μάχη που σηματοδοτεί και τον θάνατο όλων. Πάντως παρά τη ρητή εντολή του Λεωνίδα να αποχωρήσει ο Μεγιστίας αρνείται κατηγορηματικά και παραμένει, ζητώντας μόνο να απομακρυνθεί ο υιός του καθώς είναι ο μοναδικός του απόγονος.