Από την εφημερίδα Εμπρός και το βιβλίο του Θαναση Βέμπου, Το Πνεύμα του Χρόνου, εκδόσεις Δαιδάλεος

http://www.scribd.com/doc/152515428/katsipodi