Στο Ιδαίο Άντρο ανάθρεψαν τον Δια οι Νύμφες με το ειδικό γάλα της (Αίγας) Αμάλθειας και με άγριο μέλι!! Η είσοδο του είναι τεράστια, προχωρώντας στο εσωτερικό του φτάνει κανείς σε μια λιμνούλα όπου πλενότανε ο Δίας, γύρω από την λιμνούλα έχει τεράστιες επιβλητικές κολώνες ….. στο δεξιό θάλαμο υπάρχει μια κόγχη όπου δείχνεται ότι εκεί ακριβώς γεννήθηκε ο Δίας!! Επί Τουρκοκρατίας λέγετε ότι κάποια βραδιά η σπηλιά φεγγοβολούσε ένα πράσινο χρώμα και ότι από μέσα ακουγόταν τραγούδια χαράς άλλα και γέλια από γυναίκες, αυτό το φαινόμενο λέγεται ότι ξανά έγινε το καλοκαίρι του 1985 για 3 βράδια χωρίς κανείς να μπορεί να εξηγήσει το γιατί ή το τι είναι. Αν και οι ντόπιοι περήφανα λένε ότι δεν είναι τίποτα άλλο από τις Νύμφες όπου μεγαλώσανε τον Δια και που και που έρχονται για να τιμήσουν την θεότητα του άλλα και την αγιοσύνη του!!