Εξάλφα στην πλάγια είσοδο του Ι.Ν. Αγ. Τριάδας. Το αντεστραμμένο τρίγωνο με την γραμμή κάτω και δεξιά από την εξάλφα δεν ξέρω αν συμβολίζει κάτι.