Για το συγκεκριμένο θραύσμα αγγείου έχει ξεσπάσει μεγάλη διαμάχη στο internet. Το θραύσμα βρίσκεται στο νέο Μουσείο Ακρόπολης(εκθ.αρ.ΝΑ.55.Αα, 4). Τηλεσκόπιο ή αυλός;