Αναφέρεται μια παλιά ιστορία στην οποία κάποιος Κορωπιώτης σκότωσε με το ντουφέκι του μια λάμια που ζούσε σ’ ένα παλιό πηγάδι. Η παράδοση αυτή (που αναφέρει ο Καμπούρογλου στην ιστορία των Αθηνών) λέει ότι η νεκρή λάμια είχε μήκος πάνω από τέσσερα μέτρα και οι ντόπιοι την έθαψαν σ’ ένα χωράφι έξω από το χωριό Λέγεται ότι εκεί που έσταξε το αίμα της δεν ξαναφύτρωσε το χορτάρι.