Τον Αύγουστο του 1954 μία αρχαιολογική ομάδα με επί κεφαλής τον Brian Hope – Taylor μελέτησε ένα λαξευμένο εγχειρίδιο αιγαιικού τύπου στη στήλη 53 του Stonehenge. Το μήκος του χαραγμένου αυτού στιλέτου έχει καταμετρηθεί στα εννέα εκατοστά και είναι ταυτόσημο μʼ ένα εγχειρίδιο αντίστοιχης μορφολογίας και μήκους που βρέθηκε στης Μυκήνες! Ο Taylor υποστήριξε δυναμικά την άποψη ότι ο χαράκτης του στιλέτου και ο αρχιτέκτονας του μεγαλιθικού μνημείου ήταν το ίδιο πρόσωπο! Αντίστοιχα μυκηναϊκά ευρήματα έχουν ανασκαφεί σε πολλές περιοχές γύρω από το Whiltshire.