Ο Σπυρίδων Ρασσιάς, παιδάκι 11 ετών ενοχλήθηκε από τους δαίμονες. Οι γονείς του τον έφεραν στον Άγιο Γεράσιμο. Το παιδάκι αυτό μιλούσε ξένες γλώσσες, έβριζε τον Άγιο με λόγια που δεν μπορούσε να γνωρίζει ένα μικρό παιδί. Τον έβριζε, τον έφτυνε και πολλά άλλα. Μια μέρα του Οκτωβρίου πήγε και στάθηκε μπροστά στον Άγιο σε στάση προσοχής όση ώρα εψάλετο η παράκληση. Στο τέλος είπε «Φεύγω Καψάλη» και έπεσε κάτω αναίσθητος. Μετά από τρεις μέρες ξύπνησε στον ξενώνα της Μονής απελευθερωμένος από τον δαίμονα.