Ναι μεν πολλοί μπορεί να μην πιστεύουν, γιατί πολλά πράγματα από την ελληνική μυθολογία τα βγάζει αληθινά, αλλά σας πληροφορώ ο θειος μου όταν δούλευε για το μετρό και έσκαβε βρήκε μαζί με τους συνάδελφους του σκελετούς ανθρώπων 3 μέτρα και το κράτος το συγκάλυψε. Γιατί αυτοί οι τεράστιοι άνθρωποι να μην ήταν οι τότε Γίγαντες?