Ένα πρωί καθημερινή γύρω στις 11 η ώρα είχα ανέβει στο σπήλαιο με ένα πεδιόμετρο μέτρησης έντασης πεδίου για συχνότητες από 47 MHZ έως 860 MHZ και 950 έως 2150 MHZ με οθόνη. Είναι ένα όργανο για όσους δεν γνωρίζουν που χρησιμοποιείται για την μέτρηση ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, για την εγκατάσταση κεραιών τηλεόρασης και δορυφορικών κατόπτρων. Έξω από την σπηλιά η λήψη όλων των τηλεοπτικών καναλιών ήταν κανονική χωρίς πρόβλημα μέσα στην σπηλιά και λίγο πριν το τέλος στο βάθος στο πεδιόμετρο εμφανιζόταν μια συνεχής παρεμβολή παλμική σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων και στην οθόνη έβλεπα οριζόντιες μπάρες και τίποτα άλλο. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ισχυρότατη πηγή παρεμβολών στο όργανο άγνωστο από που. Πίστεψα ότι ίσως να λάμβανα παράσιτα από τα ραντάρ της κορυφής αλλά όταν βγήκα έξω η παρεμβολή αντί να δυναμώσει λιγόστεψε, άλλωστε όπως μου είπαν αργότερα τα ραντάρ δεν είναι σε λειτουργία. Ίσως η πηγή των παρεμβολών να προερχόταν, κατά άλλους όπως το συζητήσαμε, από το όρος του ΥΜΗΤΤΟΥ και από τις εκεί εκπομπές ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Πάντως για την ιστορία θα πρέπει να αναφέρω ότι αυτό που με προβλημάτισε, είναι ότι κανονικά θα έπρεπε αν η παρεμβολή προερχόταν είτε από την κορυφή του ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ και τις εκεί εγκαταστάσεις είτε από τις κεραίες του ΥΜΗΤΤΟΥ, αυτή (η παρεμβολή) θα έπρεπε να ισχυροποιηθεί βγαίνοντας από το σπήλαιο και όχι να ελαχιστοποιηθεί όπως συνέβη εκείνη την ημέρα που έκανα τις μετρήσεις…