Μια ακόμα ιστορία αναφέρεται στο χωριό Μαραθιά, που βρίσκεται γύρω στα 4 χιλιόμετρα μετά το τουριστικό χωριό Δρέπανο. Μέχρι τότε ήταν ένα ερειπωμένο χωριό, μέχρι που άρχισαν να εγκαθίστανται ξένοι ξανά. Οι παραδόσεις μιλούν για τη φασματική εικόνα μιας σειράς από άλογα και άλλα φαινόμενα, με προεξάρχοντα τα ακουστικά. Κρότοι, ποδοβολητά και φασαρία υποτίθεται ότι συμβαίνει εκεί επάνω αν και δεν έχω προσωπική μαρτυρία.